Sevgili Üyelerimiz,
Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2021 Çarşamba tarihinde saat 10:00’da Yaşar Üniveristesi T binasında aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın, aynı gündem ile 26 Nisan 2021 Pazartesi tarihinde yine Yaşar Üniversitesi T binasında saat 10:00’da yapılacaktır.

 GÜNDEM

1.  Açılış ve yoklama 
2.  Divan heyetinin teşkili 
3.  Aralık 2017-Mart 2021 Faaliyet Raporu’nun okunması

4.  Mali Durum Rapor’unun sunulması

5.  Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması

6.  Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası

7.  Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi 

8.  Gelecek dönem için planlanan faaliyetlerin görüşülmesi
9.  2021-2024 bütçesinin görüşülmesi

10. Dilek ve Temenniler 

11. Kapanış

 

Üniversite yerleşkesine girişte HES kodunuzu hazır bulundurmanızı, maske ile sosyal mesafe kurallarına uymanızı önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,
TESOL Turkey Yönetim Kurulu


Dear Members,
The 2nd Ordinary Meeting of the General Assembly will be held on Wednesday, 31 March 2021 at 10 a.m. at Yaşar University T  Building with the agenda below. Should the General Assembly be unable to convene on this date due to lack of majority, a second meeting, in which a majority will not be sought, will take place on Monday, 26 April 2021  at 10 a.m. at Yaşar University T Building with the same agenda.

 

AGENDA

1.  Opening and establishing quorum

2.  Formation of the meeting council
3.  Board of Directors’ Report on Operations (December 2017-March 2021)

4.  Financial Report

5.  Supervisory Board’s Audit Report

6.  Exoneration of the Board of Directors and Supervisory Board

7.  Election of the Board of Directors and Supervisory Board 

9.  Activities planned for the upcoming term
10. 2021-2024 budget

11. Wishes and requests

12. Closing

We kindly request that you have your HES code ready to gain access to the meeting venue, wear a mask at all times and comply with social distancing rules throughout the meeting.

 

Regards,
TESOL Turkey Board of Directors